ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา

***********************
              ด้วยโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาจีน และ คอมพิวเตอร์  รวม 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท
 
 

สำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 0-2281-6413
โทรสาร 0-2280-0564 www.bn.ac.th

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th