เมื่อวันอังคารที่  30  มิถุนายน 2563 ดร.ธนารัชต์   สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  สพม.1(พญไท)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/RbwpxpDgAMZDPPPh8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2916326765145143&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th