ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.เทพฤทธิ์  ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

             สำหรับโรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ วัดไข้นักเรียนทุกคน จัดตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/Mz4fGuYaxFEQKJmW9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/273210542790125?view=permalink&id=2921285001315986

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th