เมื่อวันศุกร์ที่ 3  กรกฎาคม 2563 ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวธัญญรัศม์  สิริย์ภัทร์  ผู้จัดการภาคการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพ เขต 2 นางสาวภัทรวัลลิ์ วสุพรพงศ์  ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  สะพานควาย นางสาวณิชนันท์  ทรงรัตนขจร  ผู้จัดการศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม นางสาวชลธิชา  พงษ์โชติ  ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  คลองสาน นางสาวอัญชลี วงศ์สินธุ์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  พระราม 2  ผู้บริหารศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ   ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม 54(แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร)  และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระราม 2(137 ซอย42 ถนนพระราม2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร)

             สำหรับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ วัดไข้นักเรียนทุกคน จัดตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/3LyMhfMEjrP83jmL9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2924641560980330/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th