เมื่อวันศุกร์ที่ 3  กรกฎาคม 2563 ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์กุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ 2563  ณ โรงเรียนวัดอินทาราม  ถนนเทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

             สำหรับโรงเรียนวัดอินทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เช่น มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ วัดไข้นักเรียนทุกคน จัดตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/GVGgZoGFFuZRovna6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2924657084312111/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th