เมื่อวันพุธที่ 15  กรกฎาคม  2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ครูให้การต้อนรับ  มี บุคลากร ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมรับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน   ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ 2563-2565) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 และเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการตรวจการจ้าง  จึงได้กำหนดจัดการประชุม เพื่อให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับฯและการควบคุมงานก่อสร้างในครั้งนี้  โดยมี วิทยากรมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายฉัตรชัย อาภานุรังษี  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ.

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.1 ที่ :: https://photos.app.goo.gl/XhywWyXaYch9sYX39

 ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2956869001090919/

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2956870074424145/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th