เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2563  เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบหมายงานตามกรอบ ภารกิจของกลุ่มงาน  ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มโรงเรียน การปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามโครงการฯ ตามนโยบาย  และมอบหมายประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการ โดยมีศึกษานิเทศก์ทุกคน  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  สพม.1(พญาไท)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/B3eZqCHaPkRJW8829

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2978382742272878/

ติดตามภาพเคลื่อนไหวใน  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2978382742272878/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th