เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1(สพม.1) มอบหมาย ดร.นิยม  ไผ่โสภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.1  ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพม.1 พร้อมคณะที่เดินทางมาให้กำลังใจจากหน่วยงานและสถานศึกษา(โรงเรียนปทุมคงคา, โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี , และโรงเรียนราชวินิต มัธยม )ต้นสังกัดฯของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่  ณ ห้องพญาไท ชั้น 2 สพม.1 พญาไท

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/kf5ZmXxWaJZBnNZH6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2978832548894564/

ติดตามภาพเคลื่อนไหวใน  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/2978840105560475/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th