เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  สิงหาคม  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานส่งตัวนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อไปฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 จำนวน 11 โรงเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ  ดูแล เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยความยินดี ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 2 สพม.1 พญาไท

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/px2xaqefPbPEvgxk8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3018494691595016/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th