เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุม กิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสพม.1 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมฯในปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพญาไท ชั้น 2 สพม.1(พญาไท)

            โดยกิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสพม.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และบุคคลที่สนใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการ ได้ชื่นชมทรัพยากรล้ำค่า ทั้งสำรวจส่งเสริมการศึกษาฟื้นฟูรักษาทรัพยากรล้ำค่าและศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา สังกัด สพม.1 พร้อมจัดให้มีการท่องเที่ยวด้านการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา สังกัด สพม.1 ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับ ประชาชนในชุมชน และนอกชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป  ที่เข้ามาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมในเขตบริการของสถานศึกษา  สังกัด สพม.1  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณค่าศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ไทย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อไป

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/Y6YLUomo1P1GzVJr9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3021593264618492/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3021596657951486/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th