เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ครั้งที่ 2 /2563 เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน เรื่องการแจ้งเพื่อทราบ และการแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ม.3 และม.6 สูงขึ้น 3 ปีการศึกษาต่อเนื่องกัน(ปีการศึกษา 2560-2562) โดยมี ดร.นิยม  ไผ่โสภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/CGsm8P1pCRTSBJpm9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3040692592708559/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3040688222708996/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th