เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรม "สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง(ภาคเช้า)"ถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหาร  พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสุขความเจริญแก่จิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (โดยในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ) ณ สวนหลวงพระราม 8  ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ

         กิจกรรม "สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง"ภาคเช้า รับประทานอาหารเช้า สังสรรค์ สรวลเสเฮฮา ชาวสามัญศึกษา ตักบาตรข้าวสารอารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป สนุกอย่างมีสาระกับโต้วาที”ผู้บริหารที่ใช้ศาสตร์จ๊าบกว่าผู้บริหารที่ใช้ศีลป์”โดยมี ชาวมัธยมกรมสามัญศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ของ สพม.1 ผู้บริหารการศึกษา    ผู้บริหารสถานศึกษา ของสพม. 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้มีเกียรติข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับสวนหลวงพระราม 8 เป็นสวนสาธารณะในความดูแลของกรุงเทพมหานคร  มีขนาดพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ (0.056 ตร.กม.) ความยาว 500 เมตร อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งทิศตะวันตก จัดเป็นที่ ๆ ที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุวังบางขุนพรหมยอดอาคารโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่ฝั่งพระนคร และสะพานพระปิ่นเกล้า ได้อย่างชัดเจน และมีจุดเด่น คือ พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ที่ทางกรุงเทพมหานครสร้างร่วมกับกรมศิลปากร สูงขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง คือ ประมาณ 5.4 เมตร พระอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สวนแห่งนี้ด้วย นอกจากนั้น บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติข้างใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ยังจัดให้มีห้องรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจขององค์รัชกาลที่ 8 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจพระราชประวัติเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ สวนหลวงพระราม 8 เกิดขึ้นมาพร้อมกับสะพานพระราม 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเปิดให้ใช้ได้ในปี พ.ศ. 2545 อันเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ระบายจากฝั่งพระนครออกสู่ฝั่งธนบุรีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พื้นที่นันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ดาดแข็งตลอดแนวเพื่อรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมากรวมทั้งยังเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายลักษณะ เช่น เดิน วิ่ง หรือนั่งเล่น จัดกิจกรรมในงานเทศกาล จัดงานแสดงต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง เช่น การชมขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วย ศาลาพักผ่อน และท่าเทียบเรือ พื้นที่นันทนาการสาธารณะ แบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะติดกับคลองบางยี่ขันและพื้นที่สวนสาธารณะติดกับพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 โดยมีอาคารพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นส่วนกั้น แต่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการเดิน ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ด้วย  ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และสวนหลวงพระราม 8 อย่างเป็นทางการ

 

ขอขอบคุณภาพจากทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกโรงเรียน

ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/Lg3NhP1oYWagBzgs6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3128805053897312/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3128795387231612/

 

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th