ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ

            กิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับชม VTR UNSEEN SESAO 1  WAT RAJABOPIT SCHOOL ลัดเลาะรอบรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธ  เที่ยวชมและสัมผัสวิถีชีวิตชาวบางกอก แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายครบเครื่องเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย  ผสมผสานผ่านกาลเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบัน  สถานีสนามไชย (Sanam Chai Station) เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam, Discovery Museum) พระเชตุพนวิมลมังคลาราม  (Wat Phra Chetuphon Wimonkalaram) โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์  มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (The Temple of the Emerald Buddha) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325    กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  (Wat Ratchabophit) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412   สวนสราญรมย์ หรือ พระราชอุทยานสราญรมย์ เป็นสวนสาธารณะ อยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังไปทางทิศตะวันออกเดิมสวนสราญรมย์เป็นเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409  

           สำหรับโรงเรียนวัดราชบพิธ  ถือกำเนิดขึ้นมาจากโรงเรียนสอนภาษาไทยในยุคต้นของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทย ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ในครั้งนั้น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงทำความตกลงกับกรมศึกษาธิการ แต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดี จัดตั้งโรงเรียนวัดราชบพิธขึ้นเมื่อ ปีระกา สัปตศก จุลศักราช 1247 ตรงกับ รัตนโกสิทร์ศก 104 หรือปี พุทธศักราช 2428 ดังปรากฏหลักฐานรายชื่อโรงเรียนวัดราชบพิธ อยู่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 หน้า 319

ขอขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.1โรงเรียนวัดราชบพิธ

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/sjHceMBkUsgRDKsy9

รับชม VTR UNSEEN SESAO 1  WAT RAJABOPIT SCHOOL ::: https://youtu.be/csA_vmbzoGE

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th