เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ครั้งที่ 3 /2563 เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน เรื่องการแจ้งเพื่อทราบ และการแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลรางวัล  IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562  รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และรางวัลการประกวด VTR และแผ่นพับ ในกิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.1 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพญาไท  ชั้น 2 สพม 1  พญาไท กรุงเทพฯ

  ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/ZqpYwt9gG1Ywkg8PA

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3140970846014066/

 ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3140973872680430/

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th