เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563    ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ณ ห้องประชุมพญาไท  ชั้น 2 สพม 1  พญาไท กรุงเทพฯ

             สำหรับกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

  

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/TEn1pg4q4t9zTAdb6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3141133502664467/

 ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3141123425998808/

 ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th