เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563    ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ของสพม.1 และการติดตามงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด  โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  ชั้น 2  สพม 1  พญาไท กรุงเทพฯ

             สำหรับกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โครงการ“สพม.1 ก้าวไปข้างหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา : Sesao1 Move Forward”  จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

หนึ่งตระกูลแจ่ม ภาพ/ข่าว

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/iAQYsvQWRjbGc92cA

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3155224771255340/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3155209547923529/

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :

https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th