เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม 56  คน  มีคณะวิทยากร ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.1 และ นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขํา ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.1(พญาไท)

            สำหรับกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร  และเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตามนโยบายที่ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1

หนึ่งตระกูลแจ่ม ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม ที่ ::: https://photos.google.com/share/AF1QipO4ipj-FjYiKoBwMQ72FUxKFrRZg_aCy3_Mggc4ZNq1YN3idandotIT_VnnwNvIpg?key=ZVZfSThNaFZuZ0NyWHNDSnhjcmc1cEd3cWZlcE1B

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/xPaVMZmjZmde75VH8

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th