เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้บริหารและคุณครู รวมทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ  อาคารหอประชุมพญาไท  ห้องประชุมพญาไท  ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1

           สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 35 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน OBECQA จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3  จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีก จำนวน 6 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารหรือตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา 1 ท่าน และคุณครูผู้รับผิดชอบงานหลัก เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ท่าน  คณะศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นคณะดำเนินการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  รวมทั้งหมด 94 คน ใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

หนึ่งตระกูลแจ่ม ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/MmzHjercfCfqUijn6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3182899318487885/

ติดตามภาพเคลื่อนไหวใน  facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3182727585171725/

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th