ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1-6 ผู้บริหารการศึกษา ของ สพม.1ประชุมทางไกลผ่านระบบการ Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันอังคารที่ 6  ตุลาคม  2563  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  ชั้น 2 สพม 1 (บางแวก)

          สำหรับการในประชุม เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน การเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรักษาวินัยของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดทำแผนฯ และยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี เรื่องเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ LGBT   เรื่องความโปร่งใส และธรรมาภิบาล

 

 

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าวที่ :: https://photos.app.goo.gl/ozck3wcVVrZNNd2R6

  ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://m.facebook.com/groups/273210542790125?view=permalink&id=3204999962944487

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th