เมื่อวันพุธที่ 7  ตุลาคม  2563 ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ภาคพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ทางเว็บไซต์ obectv.tv —OBECChannel youtube.com/obectvonline-facebook.com/obectvonline  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  ชั้น 2 สพม 1 (บางแวก)

         ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน(สพฐ.) จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference)ในวันพุธที่ 7  ตุลาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. พร้อมเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมรับชมการประชุม Video Conference ในครั้งนี้ด้วยอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าวที่ ::  https://photos.app.goo.gl/M2Z74nzeLZ26pLu2A

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3205096059601544/

@ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด

ติดตามรับชมที่ :::

https://www.youtube.com/watch?v=kaUETRLugpA&ab_channel=OBECChannel

@ รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ติดตามรับชมที่ :::

https://www.youtube.com/watch?v=GH3SSCQIJqo&t=290s&ab_channel=OBECChannel2

@ รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 (วันที่ 7 ตุลาคม 2563)  ติดตามรับชมที่ :::

https://www.youtube.com/watch?v=6E_4cVQWbFs&ab_channel=OBECChannel

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th