เมื่อวันพุธที่ 14  ตุลาคม 2563 ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2563  เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน  รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการ เรื่องแผนพัฒนาการศึกษา ของ สพม.1 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ และการติดตามงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด  โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  ชั้น 2  สพม 1  พญาไท กรุงเทพฯ

หนึ่งตระกูลแจ่ม ภาพ/ข่าว

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/hQpYH24hHv8PSQbk6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3225206200923863/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3225191827591967/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th