เมื่อวันพุธที่ 28  ตุลาคม 2563 ดร. นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามการจัดการเรียน การสอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดย ผอ.วีรชัย บุญอยู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ให้การต้อนรับ ณ  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

ประวัติโรงเรียน ::: http://www.nr.ac.th/main/th/joomla-template-showcase.html

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/pEveN5Hbb2CMwTbc8

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3262071993903950/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3262081093903040/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th