เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ประชุมผู้บริหาร สพม.1 ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1-6  ครั้งที่ 5/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานต่างๆและการติดตามงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1-6 ผู้บริหารการศึกษา และผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเพชรเกษม  สพม.1(บางแวก)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/vrvtgU86xUTL7BSS7

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :::  https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3278112535633229/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th