เมื่อวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  2563  ท่าน ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพม.1 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการรวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทำงาน รวมทั้งกำกับ และการติดตามงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด โดยมีท่านนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องเพชรเกษม  สพม.1(บางแวก)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/UBkMHxrjLHY2Rqzm6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3305192699591879/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3305213422923140/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th