ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมคณะร่วมประชุม ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศ ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด"        เพื่อรับฟังแนวคิดมุมมองใหม่ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในมุมมองของผู้ดำเนินการภาคนโยบาย อนุกรรมการสภาการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

      สำหรับการประชุม "ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งประเทศ ให้ก้าวกระโดดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด" โดยเป็นการแชร์ไอเดียการศึกษาในแง่มุมใหม่

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/1PPuMN7MiFyZmWd46

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3329604503817365/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th