ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการ สพม.1 ทั้ง 3 ท่าน(นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผอ.สพม.1  นายถนอม บุญโต รองผอ.สพม.1  นายศรายุทธ ธิศรีชัย  รองผอ.สพม.1)ติดตาม ตรวจเยี่ยมพบเพื่อนครูเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

       สำหรับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (อังกฤษ: Trimitwitthayalai School,อักษรจีน: 岱密中学)เป็นโรงเรียนชายล้วน ที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษา ในย่านเยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียนมัธยมวัดสามจีนใต้ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ)   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปัจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีอายุ 122 ปี เป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/ZUTx9ucyS1XUyuXc6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3329650543812761/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th