ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการ สพม.1 ทั้ง 3 ท่าน(นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผอ.สพม.1  นายถนอม บุญโต รองผอ.สพม.1  นายศรายุทธ ธิศรีชัย  รองผอ.สพม.1) ได้เดินทางมาแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิทชวนปญโญ ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม, หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 5, ประธาน ศ.ต.ภ. , เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม และกราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ รองรองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมทั้งนำนโยบายในการปฏิบัติงานที่ได้รับการประทาน จำนวน 4 ข้อ อันได้แก่ Change, Innovation, Idealism และ Freedom มาถ่ายทอดแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

       วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่ที่ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่า "วัดสามจีน" เข้าใจกันว่า ชาวจีน 3 คนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ในปี พ.ศ. 2477  พระมหากิ๊ม สุวรรณชาต ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น ปี พ.ศ. 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ "วัดไตรมิตรวิทยาราม" ซึ่งมีความหมายว่า เพื่อน 3 คนร่วมกันสร้างวัดนี้ ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณวัด เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/tR3FwRFuDrdvvyFM9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3329680007143148/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th