ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 การเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สพม.1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   ณ ห้องเพชรเกษม  สพม.1(บางแวก)

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/TdnE1w1pMzPQboNW9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3329772897133859/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th