ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก นักเรียน(รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน หรืองานธนาคารโรงเรียน)ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.1 เข้าร่วมรับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพุธที่  18  พฤศจิกายน  2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

       สำหรับงานส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการออม และสนับสนุนการออมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการออม และนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในสังกัด โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/wCQ71H4mDm57MVj16

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3329819917129157/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th