เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุม”คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในศตวรรษ ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ผอ.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/9Jfx8dtbosmat46Y7

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3464914000286414/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th