เมื่อวันพุธที่  13 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุม”คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา”เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในศตวรรษ ที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ผอ.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/SRBbC6on5ZYUGv9r6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3467406836703797/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th