เมื่อวันอังคารที่  19  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ปีการศึกษา 2564 เพื่อทราบคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559   การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ รายชื่อโรงเรียนที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ รวมทั้งการพิจารณา รายการประเมินห้องเรียนพิเศษ รายการประเมินห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กำหนดการเข้าประเมินสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1(บางแวก)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/7mXdXGzDsL1raQSF7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3486175681493579/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th