เมื่อวันอังคารที่  19  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2564 โดยเป็นเรื่องเพื่อแจ้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ การระบุสิทธิสมาชิก ช.พ.ค.ประจำงวด การรับสมาชิกใหม่ รายงานการรับ-ส่งเงิน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. การจัดโครงการสวัสดิการ ในดำรงชีพ กรณีที่สมาชิกประสบปัญหาในการดำรงชีพ การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 มีคณะกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี ผอ.สมเกียรติ เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/uLNaVbHqgnbZKuci8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3486322998145514/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th