เมื่อวันศุกร์ที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2564 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกให้เป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2547 หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ ห้องประชุมบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/iXgyLpJ7PhREpp7B8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3494702320640915/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th