เมื่อ​วันอังคารที่​ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.สมใจ​ วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา ​เขต​ 1​ ร่วม​ประชุม​ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ ปี 2564 เสริมพลังความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา มีผู้บริหาร​กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักตรวจราชการติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม​เพรียง​กัน​ โดยมี ท่านสุพัชรี ธรรมเพชร​ ผู้​ช่วยเลขาธิการ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม​ ณ​ หอประชุม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

       ในการนี้ ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ​ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา ​เขต 1 เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมการประชุมกล่าวต้อนรับท่านประธาน และนำเสนอบริบทภาพรวมในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

        ทั้งนี้ ในการประชุมเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินการต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่สร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/J8KEFv7zEbEMug8t6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3556487461129067/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th