เมื่อวันพุธที่  17  มกราคม   2564  ดร.นิพนธ์​ ​ก้อง​เวหา​ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการก​า​รศึก​ษาขั้นพื้นฐาน​ เป็นประธาน​การปร​ะชุมคณะทำง​าน วิเคราะห์​ และ​พัฒนา/ปรับ​ปรุง​หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรท​างการศึกษา​ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​ และหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบท บทบาท​ หน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมี ​ดร.อนันต์​ พัน​นึก​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ผอ.ไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผอ.สมใจ​ วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ ​1​ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 2 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการ​ที่ปรึกษา​ คณะทำงาน​วิเคราะห์​ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน​ ณ​ โรงแรม​แจ๊สโซเทล​ กรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้  สำนักงาน​คณะ​กรรม​กา​รการศึกษาขั้น​พื้น​ฐาน ดำ​เนิน​การประชุม​เชิงปฏิบัติการ​วิเคราะห์​ และพัฒนา​/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ​ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการอภิปรายและวิพากษ์หลักสูตร​การพัฒนา​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทางการ​ทางการศึกษา​ก่อนแต่งตั้ง​ให้​ดำรงตำแหนึ่ง​รองผู้อำนว​ยการ​สถานศึกษา​/การพัฒนา​ข้าราชการ​ที่อยู่​ระหว่างการทดลองปฎิบัติบัติหน้าที่ราชการ​ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการ​พัฒนา​ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ​ โรงแรมแจ๊ส​โซเทล​ กรุงเทพ​มหานคร​

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/tf4Fhcr9tU7D9xPJA

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3559589254152221/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th