เมื่อวันศุกร์ที่  12  มีนาคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1  ร่วมประชุม​สร้าง​ความ​รู้​ความเข้าใจ​ใน​ภารกิจ​ของ​สำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เพื่อขับเคลื่อน​การบริหาร​และการ​จัดการ​ศึกษา​มัธยมศึกษา​ของสำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ ให้บรรลุ​ตามเจตนารมณ์​และ​วัตถุประสงค์​ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ​และประสิทธิผล โดยมี​ ดร.นิพนธ์​ ก้อง​เวหา​ ผู้​ช่วย​เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ เ​ป็นประธานเปิดการประชุม​มอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษ มีที่ปรึกษา​พิเศษ​ ผอ.ไชยา​ กัญญา​พันธุ์​ ผอ.ไพฑูรย์​ จารุ​สาร​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย​  ผูุ้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขตเดิม​ 42 เขต​ผู้​อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​เขตใหม่​ จำนวน​20​ เขต และผู้มีส่วนร่วม​ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน​ ณ โรงแรมรอยัล​ ซิตี้ ปิ่นเกล้า​ กรุงเทพ​มหานคร

         ทั้งนี้  ในการประชุมเป็น​การดำเนินก​ารส่ง​เสริมและพัฒนา​การจัดการศึกษา​ของสำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา​ รายงาน​ความก้าวหน้า​ในการจัดตั้งสำนักงานเข​ตพื้นที่กา​รศึกษาใหม่​ การบริหาร​จัดการ​ด้านงบประมาณ​และข้อมูลสารสนเทศ​ การบริหารจัดการด้านการคลัง​ พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอ

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.กท1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/m8ahwf85iZdxA2Hq5

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3626016770842802/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th