เมื่อวันอังคารที่  16  มีนาคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1(ผอ.สพม.กท1)  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รอง ผอ.ถนอม บุญโต รองผู้อำนวนการ สพม.กท.1 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต, นางสาวณัฐชานันท์ ฐิติวัชรพงษ์, นายสิระการย์ ฤทธิ์สำเร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต, โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุตริต, การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.กท1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/3Qxc1gz2CD1tjgsC6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3634722793305533/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th