เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพม. กท1  SESAO1 Didier Futsal League U17 ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทวีธาภิเศก โดยความร่วมมือของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ตรง จากการแข่งขัน 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักกีฬาและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องจากการแข่งขัน 3. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักกีฬาผู้ฝึกสอน สถานศึกษาและภาคี เครือข่ายที่ร่วมจัดการแข่งขัน มีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 โรงเรียน มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 440 คน และคณะผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนต่างๆ ประมาณ 40 คน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 เมษายน -21 พฤษภาคม 2564  ณ สนามโรงเรียนในสังกัด สพม.กท 1  มีผู้สนับสนุน อาทิ ส.ก.ณรงค์ศักดิ์  ม่วงศิริ ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน บริษัท DIDIER SPORT (ดิดิเย่ร์ สปอร์ต) สนับสนุนชุดแข่งขันให้กับทุกโรงเรียน และบริษัทนิวสปอร์ตอินเตอร์ สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้มีจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 


ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 ทีม ในโรงเรียน สังกัด สพม. กท 1
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, โรงเรียนปัญญาวรคุณ, โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร,
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, โรงเรียนวัดราชโอรส, โรงเรียนวัดราชาธิวาส, โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม,
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ, โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์", โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม, โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ,โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.กท1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/ta2bMTRvKHLZ96m1A

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3634722793305533/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th