เมื่อศุกร์ที่​ 9 เมษายน​ 2564 ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพ​มหานคร​ เขต 1  เป็น​ประธาน​มอบ​ประกาศนียบัตร​ นักเรียน​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6 ประจำปีการศึกษา​ 2563 โรงเรียนเบญจม​ราชาลัย ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​ จำนวน​ 286 คน​ โดยมี​ ผอ.​วุฒิชัย​ วรชิน​ ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ กล่าว​รายงาน​ ณ ห้องประชุมเทพรัตน์​ ชั้น​4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย​ ในพระบรม​ราชูปถัมภ์​

           ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   เข้ารับประกาศนียบัตร   จำนวน 286 คน โดยแยกตามแผนการเรียนดังนี้

 1.แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ จำนวน 28 คน

2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 117 คน

3.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์ จำนวน 43 คน

4.แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศษ  จำนวน 23 คน

5.แผนการเรียนภาษาจีน  จำนวน 34 คน

6.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  จำนวน 41 คน                                                                                                                                

           ทั้งนี้ ในการมอบประกาศ​นียบัตร​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 ประจำปี​การศึกษา​ 2563  มีวัตถุประสงค์​ คือ

1.เพื่อแสดง​ความชื่นชมยินดีกั​บนักเรียน​ทุกคน​ในโอกาส​จบ​การศึกษา​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6

2.เพื่อ​เป็น​เกียรติ​และ​เป็นขวัญ​กำลังใจให้กับนักเรียนที่ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.เพื่อใช้เป็นกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป​

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/u4BktPYg9DYXL6MA7

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3706394016138410/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th