เมื่อวันศุกร์ที่  30  กรกฎาคม  2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) รอง ผอ.ถนอม บุญโต รอง ผอ.สรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานศึกษาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง Join Zoom Meeting

         สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.กท 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 หลัก www.obectv.tv - youtube.com/obectvonline ช่อง 2 –www.facebook.com/obectvonline

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/ks5QfbEV2FYJCY6X6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4023540201090455/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th