สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกกรุงเทพมหานคร เขต 1
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ในโอกาสย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th