เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไหว้พระ สักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา-ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ เพื่อสักการะขอให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา-ยาย ปกป้องรักษา คุ้มครองป้องกัน คุ้มภัยคนที่อยู่ในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อย่างเป็นทางการ ณ สพม.กท 1

          โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด
 

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/DA2S77iJWw6FMvbS8

 

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4228713323906474/
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th