สพม.กท 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1ขอเชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบZoom โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนและครูมีความสุข วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/rGPiFmkS8Q9XrNx8A

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4246787892099017/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th