เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2564  ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมการประชุมจัดทำ (ร่าง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานดำเนินการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการประชุมจัดทำ (ร่าง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน  2564  โดยเป็นการรับฟังข้อเสนอการดำเนินงาน จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอฯจัดทำ (ร่าง) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ/ข่าว(22 พ.ย.64) ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/1mubqppkuGngD78ZA

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ/ข่าว(23 พ.ย.64) ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/Utw9HpLgPJEtMu8U8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท ๑ ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4374960899281715/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th