เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน  2564  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน  ทั้งนี้ในที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตย้ายเด็กอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ลาออกจากสถานศึกษา เพื่อเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และการขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนโดยบุคคลพัฒนปัญญา  โดยมี ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมเพชรบุรี ชั้น 3 อาคารหอประชุมพญาไท  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

อัลบั้มประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 24_11_46 ::: https://photos.app.goo.gl/hv3n2Qqw5r5a6LVN9

ติดตามภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.กท ๑ ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4381752491935889/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th