เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.1) ปีการศึกษา 2565 สำหรับในการประชุมมีการนำเสนอเรื่อง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน  ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 ร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพม.กท 1 ร่างมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝาก และการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียนที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณะชนได้  รวมทั้งร่างการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตาม การรับนักเรียนของสพม.1 ปีการศึกษา 2565 เรื่องของเขตพื้นที่บริการ โดยมีนายศรายุทธ  ธิศรีชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.กท 1  และช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 

 

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ/ข่าวประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.กท1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/moNwVN6YGrgUm2Ls6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4535059753271828/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th