เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  มกราคมคม พ.ศ.2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน  ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสวนอนันต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือวางแผน ร่วมหาแนวทาง และเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Classroom Management)การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษา โดยมี ผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/MJkKi4xzzgr26KK86

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4537851962992607/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th