เมื่อวันศุกร์ที่  7  มกราคมคม พ.ศ.2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1เป็นประธานการประชุมวาระเร่งด่วน การติดตามการจัดการเรียนการสอนและสำรวจโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1-6 ศน.ขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศน.สุภาวดี คำนาดี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.กท 1(พญาไท)

ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/aEQiNU4pxdXYViVG9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4538388332938970/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th