เมื่อวันอังคารที่ 11  มกราคม พ.ศ.2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน การมอบแนวทางและนโยบาย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(สพม.กท 1) มอบหมายหน้าที่ราชการ การมอบหมายงาน  รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการ  และการติดตามภาระของกลุ่มงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด รวมทั้ง มอบนโยบายในการขับเคลื่อน สพม.กท 1 โมเดล วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีนวัตกรรม ประกอบด้วย ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนา พาครูลดการบ้าน มาตรการช่วยเหลือ เกื้อกูลและร่วมคิดร่วมทำ เท่าเทียมและบูรณาการทั่วถึง และหนึ่งเป้าหมายหลากหลายปฏิบัติ  พร้อมทั้งให้กำกับ ติดตาม และนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป โดยมีนายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พร้อมนางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา ชั้น 2 สพม 1 พญาไท กรุงเทพฯ 

อัลบั้มข่าวการประชุมกลุ่มนิเทศฯ::: https://photos.app.goo.gl/phY7QcyU2Zi2x7Sj8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4549002661877537/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th